Home / Sven-Hassel / Om forfatteren Børge Willy Redsted Pedersen, også kjent som Sven Hassel
17 oktober, 2015

Om forfatteren Børge Willy Redsted Pedersen, også kjent som Sven Hassel

Posted in : Sven-Hassel on by : Rebecka

 

Det er ikke så mange som i dag lenger kjenner til Sven Hassel. Aktualiteten av hans utgivelser er også for lengst forbi. I samtiden var utgivelsene preget, både av anerkjenne
lser, så vel som av kontrovers, både rundt verket og mannen selv. Den første boken i det som senere skulle bli en serie av utgivelser, ble meget godt tatt imot, og Hassel ble høyt priset for sin innsats. I noen av omtalene gikk man så langt som å beskrive ham som en nye Erich Maria Remarque, noe som både Hassel og publisisten satte så stor pris på, at dette fremgår på jakkeslaget til alle påfølgende utgivelser.

Et følge av suksessen med disse krigsbøkene, er at flere også begynte å grave i den danske forfatterens bakgrunn. Dette førte til en del uenighet, om hvorvidt De Fordømtes Legion faktisk var en autentisk skildring av egne opplevelser, eller kun en gripende fortelling. Det ble også spekulert i hvorvidt Hassel hadde gjort et forsøk på å skjule hva han egentlig hadde drevet på med under den Siste Verdenskrigen.

Litterær skikkelse eller levende mann?

I Boken møter man den litterære skikkelsen Sven Hassel. Forfatteren heter Børge Willy Redsted Pedersen, selv om han også i de fleste av utgivelsene bruker Hassel eller Hazel som pseudonym. I litterær tradisjon er dette allerede et varsel om at det ikke handler om en biografi i ordets rette forstand, men om en fiksjon, som støtter seg på virkelige hendelser. Dette vet folk som leser, og forfattere, men kanskje ikke skandalesugene journalister i dag-pressen.

Den andre biten av mistanken er mer pressende. Spørsmålet om hva forfatteren bedrev under Verdenskrigen er på den andre siden aldri blitt riktig avklart. Det som er klart er at Børge Willy Redsted Pedersen, som fattig og ung, dansk mann, vervet seg til den tyske hæren en gang på tredve-tallet. Allerede når og hvor er ifølge visse kritikere uvisst. Selv oppgir Pedersen at han var sulten og arbeidsledig, og at Hæren var en måte å få husrom, mat og klær på.

Kritikere omtaler ham derimot som engasjert hitlerist, uten at det finnes noen direkte dekning for dette. Men dette ledes tilbake til usikkerheten om hva Hassel faktisk gjorde under krigen. Kritikerne mente at han tjente som trofast soldat på østfronten, men har ikke klart å finne direkte dokumentasjon på dette.

Børge Willy Redsted Pedersen, på den andre siden, har heller ingen direkte belegg for de historiene som han forteller i sine bøker, selv om mye virker sant. Et godt kompromiss er å anta at Pedersen oppfylte sin plikt, hvorpå han i bøkene forteller om hva han rent etisk egentlig burde ha gjort, som et anstendig menneske.

food-recipes